lexikon

CSIRT

Bezpečnostní tým, který má za úkol řešit kybernetické bezpečnostní incidenty v sítích provozovaných v příslušné zemi.

CSIRT.CZ

Je Národní CSIRT České republiky. Národní CSIRT ČR je vykonávaný dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Národním bezpečnostním úřadem.. https://www.csirt.cz

ICT

Zkratka zahrnující veškeré informační a komunikační technologie.

NCKB

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) je výkonnou sekcí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). https://www.govcert.cz/

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. https://www.nukib.cz

ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/

Vyhapnout

Zkrácenina populární fráze "vytáhnout si hlavu z prdele",

lock GPG Klíč

Otisk klíče: 080D 2375 C95C 5CCF D7B7 2971 D1A9 17C8 4FD2 AE1C