vzdělávací akce

Cílem vdělávacích akcí

je ukázat a uvědomit si, jak chybějící ICT gramotnost ohrožuje každého z nás a naše okolí v online světě i mimo něj.

Vzdělávací akce mohou mít agresivní formou sdělení, mohou obsahovat praktické ukázky a odhalovat kompromitující informace.

lock GPG Klíč

Otisk klíče: 080D 2375 C95C 5CCF D7B7 2971 D1A9 17C8 4FD2 AE1C