Obchodní podmínky

Společnost RIMADO s.r.o., IČ: 24795801, se sídlem Bílenecké náměstí 6/4, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry, zapsaná v OR spisová značka 175384 C, Městský soud v Praze, vystupující pod značkou Bezpečně.online poskytuje služby v oblasti poradenství a vzdělávacách akcí pro širokou věřejnost i na zakázku. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností RIMADO s.r.o. a jsou závazné pro zúčastněné strany. Smluvní vztah mezi společností RIMADO s.r.o. a zákazníkem vzniká platbou za rezervaci požadované akce.

Registrace, rezervace, objednávky

Registrace je možná pouze přes internetové stránky bezpecne.online, nebo písemnou elektronickou formou na e-mail info[zavináč]bezpecne.online po zaslání všech požadovaných údajů.

Požadované údaje pro registraci fyzické osoby písemnou elektronickou formou:

 • E-mail
 • Jméno
 • Příjmení
 • Stát
 • Ulice a č.p.
 • Město
 • PSČ
 • Telefon

V případě regitrace na firmu je k předchozím údajům nuntné doplnit:

 • Název subjektu
 • status plátce DPH
 • DIČ

Rezervace na vzdělávací akce přijímáme pouze online prostřednictvím internetových stránek bezpecne.online po předchozí registraci.

Zaslané rezervace jsou nezávazné a mají platnost 5 dní.

Objednávka vzniká platbou na základě rezervace požadované akce (viz. sekce Fakturace a způsob úhrady) a je pro objednatele závazná. V případě vzdělávací akce zdarma, objednávka vzniká rezervací požadované vzdělávací akce a je bez platnosti. Objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Rezervace budou evidovány v pořadí, ve kterém byly vytvořeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Rezervace se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě přihlášení v termínu kratším, je třeba osobní žádosti prostřednictvím pracovníků společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemnou elektronickou formou. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět, nebo je možný přesun na jiný termín. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.

Způsob úhrady je převod požadované částky na bankovní účet.

Podkladem pro platbu jsou platební údaje, která vám budou doručeny e-mailem společně s potvrzením přijetí rezervace. Platbu proveďte dle uvedených instrukcí s použitím variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu, klientům zasíláme emailem v zákonném termínu po konání akce.

Uvedené ceny jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v akcích a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost RIMADO s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Doprava do sídla společnosti a možnosti parkování

Vzdělávací akce se primárně konají v místě sídla společnosti RIMADO s.r.o., na adrese Bílenecké náměstí 6/4, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry. Dopravní možnosti prostřednictvím MHD autobusem č. 162 do zastávky "Bílenecké náměstí" a poté cca 30 m od zastávky směrem po směru jízdy po pravé straně do sídla společnosti.

Před sídlem společnosti je možné parkování osobního automobilu, nebo motorky.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů je definována zásadami o ochraně osobních údajů společnosti RIMADO s.r.o.

Ostatní informace

V případě dotazů nás můžete kontaktovat písemnou elektronickou formou na e-mail info[zavináč]bezpecne.online. Všechny kontakty najdete zde.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20. 1. 2018

lock GPG Klíč

Otisk klíče: 080D 2375 C95C 5CCF D7B7 2971 D1A9 17C8 4FD2 AE1C