O projektu

o projektu

Zvětšující se kybernetický prostor, rychlost vývoje a snadnější dostupnost informačních technologií ve státním, obchodním a soukromém sektoru přináší určité nároky na chování každého z nás.

Když se uživatel stane ovcí, stává se komoditou.

V současné době využívá informační technologie téměř každý. Neznalost, nebo ignorace pravidel a neuvědomění si rizik v kybernetickém prostoru, mohou přímo či nepřímo ohrozit každého z nás. Dříve či pozdějí se všem v životě projeví jeho, nebo cizí rozhodnutí učiněné v kybernetickém prostoru.

Nedostatečné povědomí a IT gramotnost většiny účastníků kybernetického prostoru a jejich falešný pocit kompetence při využívání informačních technologií byl hlavním důvodem vzniku projektu bezpecne.online.

Dítě neví jaké informace může zveřejňovat a neuvědomuje si případný dopad.

Kybernetický prostor je nepřátelské prostředí ve kterém se nedodržují pravidla. Neopatrnost může znamenat ztrátu identity. Soukromí každého z nás je to nejdůlezitejší co máme, proto by si ho měl každý chránit.

Projekt je určen pro každého kdo má zájem:

  • o ochranu svého soukromí a svých dat
  • o rozumné využívání informačních technologií
  • o bezpečný pohyb v kybernetickém prosotru
  • o informace týkající se práv a povinností v kybernetickém prostoru

Člověk nemá problém když něco neví, nebo neumí, člověk má problém když ani neví, že by měl něco vědět nebo umět.