Ceník služeb

ceník služeb
Vzdělávací akce více info: kalendář akcí

Řešení kybernetických incidentů 420 Kč / hodina

Přednášky, školení od 1000 Kč / akce

Soukromé konzultace 420 Kč / hodina

GDPR analýza, optimalizace procesů, školení, nastavení souladu, DPO - pověřenec pro ochranu osbních údajů individuálně

Správa linuxových serverů dohled 24/7, servisní zásahy, údržba a aktualizace od 550 Kč / měsíc / server

Instalace linuxových serverů od 2600 Kč / server

IT servis - Outsourcing od 700 Kč / měsíc

Interní audity od 5000 Kč / audit
ČSN EN ISO 9001:2016 systém managementu jakosti.
ČSN EN ISO 14001:2016 environmentálního management
ČSN OHSAS 18001:2008 bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN EN ISO 19011:2012 směrnice pro auditování systémů  managementu
ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 management služeb pro informační technologie
ČSN ISO/IEC 27001:2014 informační technologie - bezpečnost

Hodinová sazba 420 Kč / hodina

Doprava 5 Kč / km