Kalendář akcí

akce

IT osvěta a gramotnost

vzdělávací akce o právech a povinnostech účastníků kybernetického prostoru, bezpečnosti, ochraně a rizicích v online prostředí, soukromí a identitě, informačních technologiích

GDPR a legislativa v online prostředí

vzdělávací akce o GDPR, ePRIVACY, zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o kybernetické bezpečnosti, zákoně o některých službách informační společnosti a dalších související zákonech a nařízeních